<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=41308&amp;fmt=gif">

Menestys syntyy oikeista ihmisistä.
Saavuta enemmän kuin uskalsit kuvitella.

 

 

Johdon suorahaun muistilista 

johdon-suorahaun-muistilista-kansi

Johdon suorahaulla etsitään organisaatioon johtotason osaajaa ilman perinteistä, julkista rekrytointi-ilmoittelua.

Onnistunut johdon suorahaku käynnistyy huolellisella taustatyöllä. Vaikka uuden johtajan ominaisuuksien ja osaamisalueiden listaaminen tuntuisikin houkuttelevalta ensiaskeleelta johdon rekrytointia suunnitellessa, sen suhteen ei kannata hätiköidä ennen kuin rekrytointiin vaikuttavat taustatekijät on selvitetty perusteellisesti.

  • Minkälaisiin rekrytoinnin haasteisiin johdon suorahaku vastaa? 

  • Mitkä tekijät omassa organisaatiossasi vaikuttavat siihen, kuinka johdon suorahakuprosessia kannattaa edistää?

  • Mikä vaikutus toimialalla ja osaamisvaatimuksilla on haun toteuttamisessa? 
Lataa johdon suorahaun muistilista oheisella lomakkeella ja varmistu siitä, että sinulla on kaikki tarvittava taustatieto kunnossa suorahakuprosessin aloittamiseksi!