<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=41308&amp;fmt=gif">

Menestys syntyy oikeista ihmisistä.
Saavuta enemmän kuin uskalsit kuvitella.

 

 

Osaamisen vallankumous 2.0

Screen Shot 2018-03-28 at 12.23.57.png

 

 

Robotit älkööt vaivautuko: Osaamisen vallankumouksen inhimilliset ratkaisut

Osaamisen vallankumous etenee vauhdilla.

Teknologia mullistaa organisaatioita, osaamistarpeet muuttuvat nopeasti, eivätkä yritykset löydä tarvitsemiaan osaajia. Työelämän tahdin määräävät ne, joilla on tarvittavia taitoja ja kyky oppia ja mukautua jatkuvasti.

Kun muutokset ennen veivät vuosikymmeniä, nyt ne tapahtuvat ennennäkemättömällä vauhdilla, eikä lopputulos ole ennakoitavissa. Ihmisen kekseliäisyys ja mieltymykset ovat keskeisessä roolissa siinä, miten hyödynnämme teknologiaa liiketoiminnassa ja muualla elämässä.

Kaikissa työelämän murrosta koskevissa tulevaisuusskenaarioissa ihmisten työllistettävyydestä huolehditaan osaamisen kehittämisellä – mutta sen on tapahduttava riittävän nopeasti ja riittävän laajassa mittakaavassa.

 

Lataa Osaamisen vallankumous 2.0 ja lue lisää!