<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=41308&amp;fmt=gif">

Menestys syntyy oikeista ihmisistä.
Saavuta enemmän kuin uskalsit kuvitella.

 

 

Puhumalla paras - miten urakeskustelut vaikuttavat liiketoiminnan menestykseen? 

Puhumalla paras oppaan kansikuva 

 

 

 

 

 

 

Lataa opas, jonka avulla opit sitouttamaan ja kehittämään parhaita osaajiasi luomalla urajohtamista tukevan toimintakulttuurin osaksi organisaatiotasi.

 

Työntekijät kokevat usein, että paras keino saada uusia oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia on vaihtaa työpaikkaa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Tutkimusten mukaan organisaatiot, jotka edistävät urajohtamista määrätietoisesti ja järjestelmällisesti, pystyvät kasvattamaan liikevaihtoaan, asiakastyytyväisyyttään sekä asiakasuskollisuuttaan henkilöstön kasvaneen sitoutumisen ansiosta. 

 

  • Miten pitkällä oma organisaatiosi on urajohtamisen kulttuurin rakentamisessa?
  • Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Hanki lisää tietoa ja insiproidu aiheesta.

 

Lataa Right Managementin julkaisu: Puhumalla paras ja opi, kuinka urakeskustelut vaikuttavat liiketoiminnan menestymiseen!